I forbindelse med dit besøg på mycopenhagenkid.com behandler vi løbende personoplysninger om dig. Det er udelukkende my copenhagen kid, som er dataansvarlig for behandlingen.

Vi behandler desuden oplysninger, når du gennemfører et køb hos os. Vores behandling sker på baggrund af, at vi skal udføre en bestilling for dig. For at din bestilling kan gennemføres har vi modtaget oplysninger fra dig med dit navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

Samtykkevilkår

Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev accepterer du, at my copenhagen kid må sende dig e-mails som indeholder blandt andet kampagner, nyheder, inspiration, konkurrencer og tilbud.

Samtykket indebærer også, at vi må udsende autogenerede e-mails baseret på interesser og adfærd på vores websites, for eksempel kategori- og produktinteresser. My copenhagen kid må samtidig indsamle og bruge data om dig og dine aktiviteter og anvende disse data med andre oplysninger, som my copenhagen kid lovligt har adgang til.

Det kan fx være cookies fra www.mycopenhagenkid.com, der bl.a. kan blive brugt, så vi kan målrette henvendelser til dig.

my copenhagen kid må dele data om dig og dine aktiviteter internt i virksomheden. Dine data vil altid blive opbevaret sikkert i virksomheden og du kan altid kontakte my copenhagen kid, hvis du har spørgsmål eller ønsker vedr. data om dig og dine aktiviteter.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke via e-mail – også over for de samarbejdspartnere, som my copenhagen kid har delt dine data med. Du kan altid finde et link til at afmelde nyhedsbrevet i bunden af alle vores nyhedsbreve.

Kommer der fremover andre relevante produkter, samarbejdspartnere eller måder at kommunikere på, må my copenhagen kid benytte dette samtykke til at orientere dig.

Hvem videresendes dine oplysninger til?

For at kunne gennemføre din bestilling videresender vi navn, adresse og e-mailadresse til relevante 3. parter. I dette tilfælde vil det være:

MobilePay, NETS, Parcelfeeder, GLS, DAO, PostNord, Bring, Burd, UPS, DHL, Shipmondo, Dinero, IEX og Mailmunch, Mailchimp og Klavio.

Der kan desuden tilgå personoplysninger til vores revisor ved stikprøvekontrol.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger om dig?

Som hovedregel opbevarer vi personoplysninger i 5 år efter, at en kontrakt er endeligt afsluttet. Inden for denne periode kan my copenhagen kid risikere at blive mødt med krav i anledning af kontraktens opfyldelse.

Behandling af jobansøgninger

Ved opfordrede ansøgninger behandler og opbevarer vi alle personoplysninger så længe rekrutteringsforløbet er i gang. Herefter sletter vi personoplysningerne. Et rekrutteringsforløb vil typisk vare 4-6 måneder, idet vi ikke lukker et rekrutteringsforløb før prøveperioden på 3 måneder er udløbet. Giver du os besked på at slette dine personoplysninger tidligere, efterkommer vi naturligvis dette.

Uopfordrede ansøgninger vil blive slettet efter besvarelse eller følge ovenstående proces, hvis vi vælger at gå videre med kandidaten.

Indsigtsret

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. For at få indsigtsret beder vi dig sende en mail til info@mycopenhagenkid.com.

Dine rettigheder og adgang til at klage

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte os på info@mycopenhagenkid.com.

Ret til berigtigelse: 
Du har ret til at få rettet ukorrekte oplysninger om dig.

Ret til sletning:
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige og generelle sletning udføres. 

Ret til begrænsning af behandling:
Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysninger (bortset fra opbevaring) med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Dette kan ligeså gøre sig gældende for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger: (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et læsbart format samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til tilbagekaldelse af samtykke
Du har til hver en tid ret til at tilbagekalde det samtykke, du har givet os i forbindelse med eksempelvis modtagelse af nyhedsbrev. Hvis du ønsker at tilbagetrække dit samtykke bedes du kontakte os på info@mycopenhagenkid.

Ret til at klage:
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.